Reglement

Voor iedere begraafplaats is het van belang dat er een duidelijk reglement is dat geldt voor alle gebruikers. U kunt dit reglement op deze pagina downloaden.

Er geldt altijd dat alles wat er op de begraafplaats wordt aangebracht, verwijderd of veranderd alleen in nauw overleg met de beheerder kan gebeuren.

Er dient altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder te zijn. In sommige gevallen is er een bestuursbesluit voor nodig. Wij vragen uw begrip hiervoor, want alleen op deze manier kan de begraafplaats de uitstraling behouden die het nu heeft.

Heeft u vragen over dit reglement? Neem dan contact op met de beheerder van de begraafplaats via de pagina Contact.

Het reglement is in 2020 vastgesteld door het bestuur.

Een bankje op Wolfswinkel.
Watertappunten zijn volop aanwezig op Wolfswinkel.
Op Wolfswinkel is er ook plek voor vogelhuisjes.